SIŁOWNIA FOTOWOLTAICZNA

Natężenie
promieniowania
słonecznego

W/m2
System fotowoltaiczny - Kraków UR

	  
Temperatura
zewnętrzna
	 
oC
system nadążny
system stacjonarny


Serwer WEB
	  


MONO zainstalowano
 1,5 kWp
MONO zainstalowano
 4,2 kWp
CIGS zainstalowano
 4,4 kWp
POLI zainstalowano
 4,27 kWp